Uczenie się kluczem do zwycięstwa

,,Ucz się, ucz, ponieważ edukacja do potęgi klucz! ” – chyba niejednokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej wprawionych. Jedni mówią, że czas zdobywania wiedzy jest niesłychany, a inni, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego ustalić, ponieważ wyraźnie widać, że zdania są różnorodne.

Każdy po ukończeniu szkoły wyraża indywidualną opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które obecnie się uczą nagminnie narzekają, zaś z drugiej strony na myśl przychodzą opowiadania mamy, w których tak niesamowicie wesoło wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi osobami, a ich podejście budziło zachwyt. Bywały oczywiście osobliwości.

W tych czasach też bywają, ale przeważnie w przeciwną stronę. Słowo „nauka” jest rozumiana przez każdego w inny sposób. Potrzeba na to spojrzeć jednostronnie. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje życie. Zdobywają mądrość, którą mogą umieścić w danej dziedzinie, aczkolwiek nie twierdzą, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się tylko z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych sformułowań jest trochę słuszności.

Trzeba pamiętać, że ludziom, którzy się uczą, mają świetne wyniki jest swobodniej w życiu, ponieważ dostać się na dobre studia nie jest tak bardzo przystępnie. Jeśli ktoś pragnie profesjonalizować się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezbędna, a zdobyta mądrość będzie towarzyszyć przez cały czas pełnienia swojego zawodu. Żadna omyłka nie jest dozwolona. Osoby, które posiadają problemy z przyswajaniem wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna przeważa nad umysłową. To jednak nie powinno zniechęcać młodych osób do nauki, jako że z czasem docenią te godziny spędzone na mozolnym powtarzaniu usypiającego materiału na sprawdzian.

Streszczając: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam nieustannie, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka przekazuje wiele kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.